top of page

สถานที่จัดงานแต่งงาน

          ก้องการ์เด้นรีสอร์ท พร้อมให้บริการสถานที่สำหรับจัดงานแต่งงานสุดโรแมนติกในสวนที่รายล้อมไปด้วยพรรณไม้นานาพันธ์ และพื้นที่สำหรับปาร์ตี้เล็กๆสำหรับคนพิเศษของคุณ

bottom of page